Rowerowa Wilda


Kategoria
Wilda
Nazwa projektu
Rowerowa Wilda
Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie wygodnych i bezpiecznych tras rowerowych w dzielnicy Wilda, których obecnie w dzielnicy jest niewiele. Chodzi szczególnie o luki w systemie tras rowerowych, które powodują, że wielu cyklistów jeździ po chodniku, między pieszymi, ze strachu przed jazdą między samochodami albo po ekstremalnie nierównej kostce. Proponujemy trasy, których wykonanie sprawi, że ruch w dzielnicy stanie się bezpieczniejszy dla wszystkich. Chodniki zostawmy pieszym, a jezdnię cyklistom i kierowcom do bezkonfliktowego użytkowania.

Z roku na rok w dzielnicy notuje się systematycznie zwiększający się ruch rowerowy i jednocześnie brakuje tu udogodnień dla rowerzystów. Trasy rowerowe jakie prowadzą do centrum (Dolna Wilda i Droga Debińska), urywają się w mniejszej lub dalszej odległości od serca miasta. Aby Wilda stała się bardziej przyjazna, sieć tras rowerowych musi zostać uzupełniona o trasy w kierunku Centrum miasta, a także w centrum samej dzielnicy. Naszą wizją jest powstanie kluczowych 10 kilometrów tras rowerowych w centrum dzielnicy, tj. w ciągu ulicy 28 Czerwca 1956 r. i Wierzbięcicach oraz łączników istniejących tras w ulicy Dolna Wilda i Droga Dębińska. W ten sposób przejazd na rowerze przez dzielnicę (np. na rynek Wildecki) jak i w kierunku Centrum miasta mógłby stać się prostszy, szybszy i bezpieczniejszy. Te 10 kilometrów brakującej dziś infrastruktury to szansa dla wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy, ale także i innych mieszkańców miasta na całkowicie nową jakość w przemieszczaniu się.

Jak to będzie wyglądać? Przede wszystkim ma być bezpiecznie i wygodnie! Ponieważ w starej dzielnicy nie ma fizycznie miejsca na wydzielone drogi rowerowe, optujemy za sprawdzonymi w całej Europie rozwiązaniami - pasami dla rowerów. Pasy stanowią część jezdni, po której dziś i tak zobowiązani są poruszać się cykliści. Dzięki pasom rowerowym 1,5 metra szerokości jezdni będzie wydzielone tylko dla nich. Dla samochodów zostaną utrzymane pasy, lecz w odchudzonej formie - dzięki temu auta pojadą wolniej, z przepisową prędkością w mieście max 50km/h (węższy przekrój pasa = wolniejsza jazda, jak uczą podręczniki). Nie chcemy likwidować pasów do jazdy samochodem ani miejsc parkingowych. Naszym zdaniem ulice w obecnej formie mogą pomieścić wszystkich, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa.

Już za rok na wildeckich ulicach może pojawić się dodatkowych 10 kilometrów pasów rowerowych! Poniżej prezentujemy szczegółowy opis proponowanych rozwiązań.

Opis rozwiązania wzdłuż ulic Wierzbięciece i 28 Czerwca 1956 r. (nr 1): Główna oś Wildy składa się z trzech etapów:

Etap A to ulica Wierzbięcice. Obecnie ta szeroka arteria jest niebezpieczna dla pieszych i rowerzystów, czego efektem są częste wypadki i potrącenia pieszych. Samochody rozwijają tu prędkości znacznie przekraczające dozwolone 50km/h. 80% szerokości ulicy jest zarezewowane pod tramwaje i samochody, które również zajmują połowę dostepnego chodnika. Dlatego na blisko 900m ulicy proponujemy po dwóch stronach jezdni wyznaczyć 1,5m pas rowerowy w jednym kierunku. Dodatkowo można rozważyć częściowe przeniesienie parkowania na jezdnię (pół samochodu na jezdni, pół na chodniku) tak aby dodatkowo zawęzić przestrzeń ruchu samochodów a oddać część chodników pieszym.

Etap B to okolice rynku Wildeckiego aż do ulicy Wybickiego – 400m odcinek z kostki. Poruszanie się nim rowerem jest skrajnie niewygodne, ale też i niebezpieczne z uwagi na nierówność nawierzchni. Proponujemy wyznaczenie obustronnnego pasa rowerowego o szerokości 1,5m oraz zalanie kostki masą asfaltową bądź wymianę kostki w tych pasach na inną drobno ułożoną kostkę bezfazową (tak jak na ulicy Za Groblą).

Etap C to dalsza część ulicy 28 Czerwca 1956 r. o długości 2350m. Proponujemy wyznaczenie obustronnego pasa rowerowego o szerokości 1,5m. Należy rozważyć inne rozwiązanie na odcinku Pamiątkowa-Hetmańska w kierunku Dębca, w tym rezygnację z pasa rowerowego przy jednoczesnym wydzieleniu torowiska tramwajowego i skierowaniu nim rowerów na tym odcinku, tak aby przed tą newralgiczną krzyżówką wyeliminować oczekiwanie tramwajów w korku.

Opis rozwiązania wzdłuż ulicy Dolna Wilda (nr 2): Odcinek ulicy Dolna Wilda na długości 900m od jej początku do ulicy Żelazka. Wyznaczenie obustronnego pasa rowerowego, który uzupełni istniejącą w ciągu ulicy drogę rowerową i dowiąże ją do samego Centrum miasta.

W rozwiązaniu 1 i 2 proponujemy aby pasy rowerowe były zabarwione na czerwono co wprowadzi czytelny podział ulicy. Dodatkowo należy założyć, że w obrębie pasów należy dokonać miejscowych napraw nawierzchi i regulacji studzienek burzowych.

Opis rozwiązania wzdłuż ulicy Droga Debińska (nr 3): 900 m wzdłuż ulicy Droga Dębińska – oznaczenie istniejącej jezdni asfaltowej odpowiednimi znakami ciągu pieszo rowerowego i strefy zamieszkania oraz odpowiednie zabezpieczenie jednej strony tego ciągu przed parkowaniem, tak aby samochody mogły stać tylko po jednej stronie tego ciągu – w ten sposób nie będzie on zawężany. Dodatkowo na skrzyżowaniu AWF wyznaczenie przejazdu rowerowego do ulicy Krakowskiej

W sumie Wilda wzbogaci się o 10 kilometrów bezpiecznych i wygodnych dróg dla rowerów. Proponowane trasy są zgodne z kierunkami rozwoju sieci wyznaczanymi przez aktualne Studium Zaogospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

1) oś Wildy – ulica 28 Czerwca 1956 r. + Wierzbięcice 2) ul. Dolna Wilda 3) ul. Droga Dębińska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Pasy drogowe wymienionych fragmentów ulic.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Wildy, innych dzielnic i okolicznych miejscowości poruszających się przez Wildę rowerami. Piesi, którzy odzyskają bezpieczne chodniki (bez rowerów), a także bezpieczniejsze przejścia. Mieszkańcy przyległych ulic (wolniejszy ruch = mniejszy hałas). Kierowcy, którzy będą jasno widzieli gdzie jest strefa rowerowa.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt zakłada stworzenie wygodnych i bezpiecznych tras rowerowych w dzielnicy Wilda, których obecnie w dzielnicy jest niewiele. Chodzi szczególnie o luki w systemie tras rowerowych, które powodują, że wielu cyklistów jeździ po chodniku, między pieszymi, ze strachu przed jazdą między samochodami albo po ekstremalnie nierównej kostce. Proponujemy trasy, których wykonanie sprawi, że ruch w dzielnicy stanie się bezpieczniejszy dla wszystkich. Chodniki zostawmy pieszym, a jezdnię cyklistom i kierowcom do bezkonfliktowego użytkowania. Z roku na rok w dzielnicy notuje się systematycznie zwiększający się ruch rowerowy i jednocześnie brakuje tu udogodnień dla rowerzystów. Trasy rowerowe jakie prowadzą do centrum (Dolna Wilda i Droga Debińska), urywają się w mniejszej lub dalszej odległości od serca miasta. Aby Wilda stała się bardziej przyjazna, sieć tras rowerowych musi zostać uzupełniona o trasy w kierunku Centrum miasta, a także w centrum samej dzielnicy. Naszą wizją jest powstanie kluczowych 10 kilometrów tras rowerowych w centrum dzielnicy, tj. w ciągu ulicy 28 Czerwca 1956 r. i Wierzbięcicach oraz łączników istniejących tras w ulicy Dolna Wilda i Droga Dębińska. W ten sposób przejazd na rowerze przez dzielnicę (np. na rynek Wildecki) jak i w kierunku Centrum miasta mógłby stać się prostszy, szybszy i bezpieczniejszy. Te 10 kilometrów brakującej dziś infrastruktury to szansa dla wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy, ale także i innych mieszkańców miasta na całkowicie nową jakość w przemieszczaniu się. Jak to będzie wyglądać? Przede wszystkim ma być bezpiecznie i wygodnie! Ponieważ w starej dzielnicy nie ma fizycznie miejsca na wydzielone drogi rowerowe, optujemy za sprawdzonymi w całej Europie rozwiązaniami - pasami dla rowerów. Pasy stanowią część jezdni, po której dziś i tak zobowiązani są poruszać się cykliści. Dzięki pasom rowerowym 1,5 metra szerokości jezdni będzie wydzielone tylko dla nich. Dla samochodów zostaną utrzymane pasy, lecz w odchudzonej formie - dzięki temu auta pojadą wolniej, z przepisową prędkością w mieście max 50km/h (węższy przekrój pasa = wolniejsza jazda, jak uczą podręczniki). Nie chcemy likwidować pasów do jazdy samochodem ani miejsc parkingowych. Naszym zdaniem ulice w obecnej formie mogą pomieścić wszystkich, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie odpowiedniego oznakowania poziomego i pionowego na wszystkich trzech odcinkach 350000
Wykoanie nakładek asfaltowych na fragmentach jezdni z kostki brukowej 149999
SUMA: 499999
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Bieżące remonty w ramach corocznego utrzymania infrastruktury drogowej 1
SUMA: 1
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Mapa dróg rowerowych na Wildzie wraz z proponowanymi trasami mapa.jpg
Wycinek obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego Miasta Poznania w zakresie rozwoju dróg rowerowych studium.jpg
Wizualizacja "Przed" i "Po" wizu1.jpg
Wizualizacja "Przed" i "Po" wizu2.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Projekt nie może być zrealizowany ze względu na rozpoczęte konsultacje ws. przebudowy układu komunikacyjnego ul. 28 Czerwca oraz Wierzbięcice, proces projektowania miejscowego planu zagospodarowania prestrzennego "W rejonie ulicy Droga Dębińska" oraz opracowanie mpzp "W rejonie ulicy Dolna Wilda", a także ze względu na brak miejsca na normatywny pas rowerowy w ul. Dolna Wilda.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.