Przyjazne Ogrody


Kategoria
Jeżyce
Nazwa projektu
Przyjazne Ogrody
Opis projektu

Poprzez instalację na terenie Osiedla Ogrody e ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, kamer monitoringu i latarni pragniemy polepszyć codzienne funkcjonowanie mieszkańców naszego Osiedla oraz odwiedzających nas mieszkańców miasta. Szczególnie instalacja nowych ławek na najczęściej uczęszczanych szlakach pieszych (kierunek ryneczku „na Świcie”, cmentarza i kościoła przy ul. Nowina) ułatwi poruszanie się najstarszych mieszkańców naszego Osiedla. Nie zapomnieliśmy także o rowerzystach – instalacja nowych stojaków rowerowych. Dbamy o czystość – instalacja nowych koszy na śmieci. Pragniemy poprawić wygląd, funkcjonalność i bezpieczeństwo na skwerze im. Ireny Bobowskiej – instalacja kamery monitoringu miejskiego oraz doświetlenie skweru. Chcemy zadbać o plac Waryńskiego ¬– instalacja 2 kamer monitoringu miejskiego, ławeczek i dużych donic z kwiatami, poprawiających z jednej strony bezpieczeństwo na placu i przy pętli oraz tworząc „deptak” w centralnym punkcie Osiedla.

Zgłaszający: Łukasz Sobolewski, Anna Wilczewska

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Teren Osiedla Ogrody: Ul. Nowina, Szamotulska, Szamarzewskiego, Dąbrowskiego, Botaniczna, pl. Warynskiego, skwer im. Ireny Bobowskiej, ul. Szpitalna, ul. Engestroma

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

- bez uwag -
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Osiedla Ogrody oraz wszyscy odwiedzający Osiedle
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uzasadnienie: Poprzez instalację na terenie Osiedla Ogrody wyżej wymienionych w wykazie ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, kamer monitoringu i latarni pragniemy polepszyć codzienne funkcjonowanie mieszkańców naszego Osiedla oraz odwiedzających nas mieszkańców miasta. Szczególnie instalacja nowych ławek na najczęściej uczęszczanych szlakach pieszych (kierunek ryneczku „na Świcie”, cmentarza i kościoła przy ul. Nowina) ułatwi poruszanie się najstarszych mieszkańców naszego Osiedla. Nie zapomnieliśmy także o rowerzystach – instalacja nowych stojaków rowerowych. Dbamy o czystość – instalacja nowych koszy na śmieci. Pragniemy poprawić wygląd, funkcjonalność i bezpieczeństwo na skwerze im. Ireny Bobowskiej – instalacja kamery monitoringu miejskiego oraz doświetlenie skweru. Chcemy zadbać o plac Waryńskiego ¬– instalacja 2 kamer monitoringu miejskiego, ławeczek i dużych donic z kwiatami, poprawiających z jednej strony bezpieczeństwo na placu i przy pętli oraz tworząc „deptak” w centralnym punkcie Osiedla.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Obiekt Ilość Ławki 30 Kosze na śmieci 32 Stojaki rowerowe 4 Duże donice uliczne z kwiatami 6 Kamery monitoringu miejskiego 3 Latarnie 4 236000
SUMA: 236000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
koszt utrzymanie kamer, latarni, napraw ławek i koszy na śmieci (oraz ich opróżniania) 10000
SUMA: 10000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Opis projektu Wykaz - lokalizacji _awek, koszy i innych.doc

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 350000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 10000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 360000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Rada Osiedla Ogrody
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.