Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Grunwaldzkiej


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Grunwaldzkiej
Opis projektu

Projekt zakłada budowę ok. 3,5 km ścieżki pieszo- rowerowej w ciągu ulicy Grunwaldzkiej (południowa strona) pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Bułgarską (stadion) a Rondem Kaponiera (przy MTP). Na większości tego odcinka stan chodników jest w opłakanym stanie a ze względu na duży ruch samochodowy poruszanie się po jezdni jest niebezpieczne. Także piesi skorzystają na nowym ciągu komunikacyjnym, gdyż popękane płyty chodnikowe i wysokie krawężniki utrudniają poruszanie się szczególnie osobom starszym i rodzicom z wózkami.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Grunwaldzka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Od skrzyżowania z ulicą Bułgarską do Ronda Kaponiera
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania w szczególności piesi i rowerzyści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Poprawa bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz kierowców. Połączenie Grunwaldu- stadionu miejskiego i Lasku Marcelińskiego z centrum miasta. Projekt wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego poprzez umożliwienie szybkiego i bezpiecznego dojazdu rowerem do i z miejsca pracy. UWAGA!!! PO KONSULTACJI Z WYDZIAŁEM TRANSPORTU I ZIELENI, WNIOSKODAWCA WYRAZIŁ ZGODĘ NA MODYFIKACJĘ SWOJEGO PROJEKTU. W ZWIĄZKU Z TYM ZMIANIE ULEGAJĄ: TYTUŁ PROJEKTU NA:"BUDOWA TRASY ROWEROWEJ W CIĄGU ULICY GRUNWALDZKIEJ (ETAP1)" ORAZ W OPISIE PROJEKTU: "PROJEKT ZAKŁADA UTWORZENIE PIERWSZEGO FRAGMENTU TRASY ROWEROWEJ W CIĄGU ULICY GRUNWALDZKIEJ POMIĘDZY SKRZYŻOWANIEM Z ULICĄ BUŁGARSKĄ (STADION) A RONDEM KAPONIERA (PRZY MTP) NA PODSTAWIE KONCEPCJI I PROJEKTU UJĘTEGO W BUDŻETACH MIASTA NA ROK 2015 I 2016. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNEZOSTANĄ WYBRANE PRZY PRACACH NAD KONCEPCJĄ I KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH (PLANOWANE PRZEZ ZDM NA IV KW. 2015 r.). NA WIĘKSZOŚCI TEGO ODCINKA STAN CHODNIKÓW JEST W OPŁAKANYM STANIE A ZE WZGLĘDU NA DUŻY RUCH SAMOCHODOWY PORUSZANIE SIĘ PO JEZDNI JEST NIEBEZPIECZNE. TAKŻE PIESI SKORZYSTAJĄ NA NOWYM CIĄGU KOMUNIKACYJNYM, GDYŻ POPĘKANE PŁYTY CHODNIKOWE I WYSOKIE KRAWĘŻNIKI UTRUDNIAJĄ PORUSZANIE SIĘ SZCZEGÓLNIE OSOBOM STARSZYM I RODZICOM Z WÓZKAMI. SZACUNKOWY KOSZT PROJEKTU: [ZMIANA PIERWSZEGO PUNKTU KOSZTORYSU NA] BUDOWA 2 KM TRASY ROWEROWEJ - OK. 500 000 zł ZA KM.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa 3,5 km ścieżki pieszo- rowerowej o szerokości 2,5 m- ok. 300 000 zł za km 1000000
Koszty oznakowania poziomego i pionowego, sygnalizacja na skrzyżowaniach, barierki ochronne 800000
SUMA: 1800000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszty eksploatacji- 100 000 zł/rocznie????? 100000
SUMA: 100000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 1800000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 20000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 1820000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Grunwald Południe na sesji w dniu 13 sierpnia 2015 r.
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Junikowo na sesji 19.08.2015
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Św.Łazarz na Sesji w dniu 5 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.