Zagospodarowanie Parku Sowińskiego


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Zagospodarowanie Parku Sowińskiego
Opis projektu

W pierwszym etapie zagospodarowania parku należy: wykonać prace pielęgnacyjne zieleni; oczyścić teren z gruzu i śmieci; wytyczyć ścieżki pieszo- rowerowe oraz zamontować infrastrukturę parkową (kosze, ławki, latarnie).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park leży między ulicami Księżycową- Sowińskiego- Heweliusza

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Grunwald- Południe
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy dzielnicy i całego miasta
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Do dziś zaniedbany rejon Grunwaldu może stać się perełką nie tylko dzielnicy a całego Poznania. Niewątpliwym atutem parku jest już istniejąca zieleń- w postaci okazałych drzew, np. lip i jesionów, które wpływają na klimat i charakter parku. Park Sowńskiego idealnie wkomponuje się w sieć terenów zielonych tworzonych przez Lasek Marceliński, Park Kasprowicza i Park Wilsona (w kolejnych latach można te tereny połączyć ścieżką pieszo- rowerową)
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa 1500 m ścieżki pieszo- rowerowej (asfaltowej) szerokości 2,5 m- cena za mb ok. 300 zł 450000
Ustawienie 20 ławek i 20 koszy na śmieci 50000
Montaż 30 latarni parkowych- co 50 metrów- koszt 1 sz. ok. 2000 zł 60000
Prace porządkowe, nowa zieleń, wyrównanie terenu- koszty??? 300000
SUMA: 860000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszty eksploatacyjne- ???? 10000
SUMA: 10000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 860000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 10000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 870000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Grunwald Południe na sesji w dniu 13 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.