Mała infrastruktura w Golęcińskim Klinie Zieleni


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Mała infrastruktura w Golęcińskim Klinie Zieleni
Opis projektu

Projekt polega na ustawieniu w kilkunastu miejscach Golęcińskiego Klina Zieleni (w rejonie jeziora Strzeszyńskiego) małej infrastruktury turystycznej- ławki i kosze na śmieci. Projekt zakłada także rozmieszczenie elementów tzw. ścieżki zdrowia, składającej się z prostych i trwałych urządzeń treningowych (drążków, drabinek, równoważni itp.).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Golęciński Klin Zieleni- odcinek od ul. Lutyckiej do os. Psarskie

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Rejon jeziora Strzeszyńskiego
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy miasta odwiedzający rejon jeziora Strzeszyńskiego
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Bardzo popularny kierunek aktywnego wypoczynku poznaniaków, ale infrastruktura jest tu bardzo stara, albo nie ma jej wcale. Projekt zakłada poprawę tego stanu i montaż infrastruktury co około 500 m (w sumie do 20 punktów).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Tablica informacyjna przy stanowisku ćwiczeń wym. 2 x 0,5 m (drewno klejone + metalowe kotwy) zakup + montaż- x 20 szt. 20000
Ławka do ćwiczeń mięśni brzucha 1,10 x0,4 m (drewno klejone + metalowe kotwy) zakup + montaż- x 4 szt. 4000
Drążki akrobatyczne (drewno klejone + metalowe kotwy) zakup + montaż- x 4 szt. Równoważnia -1=3,0; h=0,3 m (drewno klejone + metalowe kotwy) zakup + montaż- x 4 szt. 8000
Przeskoki - wym 1,20 x 0,55 m (drewno klejone + metalowe kotwy) zakup + montaż- x 4 szt. Ściana z linami (wspinaczkowa) (drewno klejone + metalowe kotwy) zakup + montaż- x 4 szt. 8000
Ławka drewniana parkowa bez oparcia wykonana z bali drewnianych o średnicy min 0,35m (zakup + montaż)- x 20 szt. 20000
Kosze parkowe w obudowie z listew drewnianych (stal ocynkowana malowana proszkowo) zakup + montaż- x 20 szt. 20000
SUMA: 80000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszty konserwacji i malowania oraz koszty sprzątania (zadania realizowane przez ZZM)- ???? 5000 zł/rok 5000
SUMA: 5000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 80000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 5000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 85000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zakład Lasów Poznańskich
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Andrzej Fiszer, Katarzyna Proniewicz, Jacek Lewandowski, Sławomir Fiszer
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Arleta Matuszewska, Wojciech Bratkowski, Małgorzata Ćwiertnia
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.