Ale Heca! Plac Rozwoju i Zabawy dla Najmłodszych (0-3 lat)


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Ale Heca! Plac Rozwoju i Zabawy dla Najmłodszych (0-3 lat)
Opis projektu

Pierwszy w Poznaniu plac zabaw dla najmłodszych, czyli dla dzieci od urodzenia do 3 lat jest idealnym miejscem na kreatywne spędzanie czasu rodziców ze swoimi maluchami. Jego głównym zadaniem jest, tak ważny już od najmłodszych lat, rozwój niemowlaków poprzez pokazanie im świata w sposób twórczy oraz wykorzystanie ich naturalnej ciekawości poznawczej , dalsze jej ukierunkowanie i rozwój. Urządzenia pobudzające dotyk (różne faktury, materiały), wzrok (kolory, kształty, ruch), słuch (dźwięki) wspomogą rozwój sensoryczny. Małą motorykę pomogą rozwinąć instalacje wspomagające rozwój umiejętności chwytania, przesypywania, wkładania i wyciągania. Dużą motorykę zaś instalacje wspomagające naukę chodzenia, raczkowania i balansowania. Poznawanie świata poprzez doświadczenie, czyli dotykanie, przesypywanie, przelewanie, obserwację siebie i innych powoduje, że dziecko uczy się najwięcej, jednocześnie wyzwalając w sobie świadomość poczucia sprawczości. To wszystko dziać się będzie wśród rówieśników, dzięki czemu dziecko rozwinie się również społecznie. Przy każdym urządzeniu zawisną tablice informacyjne, dzięki którym rodzice będą mogli dowiedzieć się w jaki sposób dane urządzenie wpływa na rozwój dziecka. Opiekunowie będą więc mogli wykorzystać plac zabaw w sposób standardowy, ale również rozwinąć własną pomysłowość i w sposób innowacyjny zastosować urządzenia, w celu zadbania o prawidłowy rozwój swoich dzieci. Będzie to również wspaniałe miejsce dla spotkań z innymi rodzicami i możliwość wymiany doświadczeń. Docelowo chcielibyśmy, aby miejsce to stało się również okazją do przeprowadzenia różnorakich warsztatów edukacyjnych dla rodziców np.: jak nosić dzieci w chustach, jak żywić się podczas karmienia piersią, jak rozszerzać dietę dziecka. Nasz plac zabaw, jako pierwszy tego typu w Polsce może być również atrakcją turystyczną i świetnym przystankiem dla podróżujących rodzin z dziećmi. Przy tworzeniu placu chcielibyśmy zaktywizować lokalną społeczność (rzemieślników) np. stolarze mogą pomóc w tworzeniu elementów drewnianych, malarze mogą pomalować urządzenia. Przykładowe urządzenia: 1 kolorowe piaskownice (piasek zabarwiany spożywczymi barwnikami) 2 labirynt do raczkowania/nauki chodzenia (tunel/labirynt) 3 pochylnia do raczkowania (nauka balansowania) 4 tuby/ rury z różnymi fakturami do raczkowania (rozwój sensoryki i nauka raczkowania) 5 tablica czarna do rysowania oraz lustro 6 maszyna goldberga 7 sufit edukacyjny (miejsce przeznaczone głównie dzieci, które jeszcze nie raczkują; miękkie podłoże a nad nim sklepienie (daszek, namiot) wymalowany w kształty o kontrastowych kolorach) 8 waga (woda/piasek)

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Wilsona, Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obok już istniejącego, małego placu zabaw
Potencjalni odbiorcy projektu
Rodzice z najmłodszymi dziećmi w wieku 0 – 3 lat.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
- przedłużony urlop macierzyński/rodzicielski daje możliwość rodzicom spędzenia całego pierwszego roku z dzieckiem i uczestniczenie w jego rozwoju od samego początku; jednocześnie w przestrzeni miejskiej brakuje miejsca zabaw dla najmłodszych dzieci (0-3 lat) i ich rodziców; - coraz większa świadomość rodziców na temat tego jak ważny jest rozwój dziecka od samego początku i jak wspomagać dziecko w rozwoju, jak w nim uczestniczyć nie tylko jako obserwator; - pokazanie społeczeństwu, że rodzicielstwo jest ciekawe i nie trzeba siedzieć z dzieckiem w domu (polityka prorodzinna).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszty urządzeń: 1 kolorowe piaskownice 3500,00 2 labirynt do raczkowania 6000,00 3 pochylnia 4500,00 4 tuby/ rury z różnymi fakturami 2500,00 5 tablica czarna & lustro 800,00 6 maszyna goldberga 2500,00 7 sufit edukacyjny 4500,00 8 waga (woda/piasek) 2000,00 26300
Koszty dodatkowego wyposażenia : 1 ławka 800,00 2 śmietnik 250,00 3 tablica informacyjna 900,00 4 płot 1 moduł 1 x 0,5 m 250,0 5 przewijak - stół 500,00 6 posadzenie 5 drzew z roczną pielęgnacją 2500 3400
Montaż i atesty: 1 szacunkowy koszt montażu jednego placu zabaw 25000,00 2 konsultacja projektu 500,00 3 zatwierdzenie atestu placu zabaw 2000,00 27500
SUMA: 57200
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
1 Utrzymanie czystości i konserwacja (ok. 2000zł/rok) 2 wymiana piasku w piaskownicach (1000zł/rok) 3000
SUMA: 3000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Przykładowe rozwiązania dla urządzeń na placu zabaw Plac Rozwoju i Zabawy dla Najm_odszych_przyk_adowe projekty.pdf
Rekomendacja IMG.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Teren Parku Wilsona wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytków, dlatego też ochronie podlega zagospodarowanie parku, wprowadzenie drugiego placu zabaw, znacznie obszerniejszego z dużymi elementami dla dzieci, znacznie zaburzy skale parku, co w konsekwencji wpłynie negatywnie na kompozycję przestrzenną parku.
Zespół Obradował w składzie Paula Ciężka Hanna Hałas-Rakowska
 
 
Wydział Transportu i Zieleni
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Św.Łazarz na Sesji w dniu 5 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.