Zieleniec przy ul. Dolna Wilda


Kategoria
Wilda
Nazwa projektu
Zieleniec przy ul. Dolna Wilda
Opis projektu

jako cel projektu przyjęto stworzenie przestrzeni spacerowej,wypoczynkowej i rekreacyjnej,integralnym ze znajdującym się w pobliżu osiedlem bloków mieszkalnych. aby stworzyć to miejsce atrakcyjnym dla mieszkańców osiedla i nie tylko zaprojektowano sieć szerokich dróg pieszo - rowerowych które zapewnią spacerowanie po parku w każdym kierunku.Wypoczynek i rekreację zapewniają rozległe trawniki otoczone ozdobnymi krzewami i bylinami. Dobrym miejscem do odpoczynku są również ławki zlokalizowane przy ciągach komunikacyjnych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zieleniec zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Orzechowa i Dolna Wilda.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zieleniec zlokalizowany jest na działkach: obr/ark 60/19 działka 18/12;3/67;2/22 bęndących w zarządzie ZZM,
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy bloków mieszkalnych zlokalizowanych na Dębcu oraz mieszkańcy Wildy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
zagospodarowanie terenu po zlikwidowanych Ogródkach działkowych. Projekt wpisuje się w oczekiwania mieszkańców na stworzenie terenów zielonych i rekraacyjnych których brak na terenie Dębca
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Wykonanie projektu technicznego 2. Sadzenie drzew liściastych 3. Sadzenie drzew liściastych 4.Sadzenie krzewów liściastych 5.Sadzenie krzewów iglastych 6. Sadzenie bylin 7. wykonanie nawierzchni z tłucznia (warstwa 15 cm) 8.Wykonanie trawników z siewu 9. Montaż ławek 10.Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem 439200
SUMA: 439200
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
pielęgnacja zieleni koszenie trawników utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych 60000
SUMA: 60000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Projekt koncepcyjny CCF20150615.pdf
Zgoda na wykorzystanie projektu CCI20150602_0001.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 440000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 50000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 490000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Anna Bartz - Ciesielska Agnieszka Ciba Filip Kaiser Piotr Mleczak Iwona Pawłowicz Zuzanna Poprawka Piotr Ratajczak Jarosław Sadek Krystyna Sasinowska-Sikorska Lidia Sobczak Marek Wysocki – Anna Zaremba
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.