Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 58.


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 58.
Opis projektu

Projekt obejmuje stworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 58. Wnioskowana kwota zostanie wykorzystana na zakup i montaż urządzeń sportowych w tym: zestawów gimnastycznych i huśtawek.
Efektem planowanych działań inwestycyjnych jest stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw i odpoczynku dla uczniów szkoły jak i dla okolicznych mieszkańców. Choć zasięg oddziaływania jest lokalny, ze względu na charakter miejsca będzie obejmował kilka tysięcy użytkowników.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul; Ławica 3 60-186 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W stanie istniejącym szkoła nie posiada placu zabaw , ale spełnia wymóg dotyczący dysponowania odpowiednio zabezpieczonym terenem pod jego utworzenie wielkości 986 m2. Wyznaczony przesz szkołę teren pod szkolny plac zabaw znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły. Lokalizacja placu umożliwia swobodny dostęp do korzystania z niego również po zakończeniu zajęć szkolnych. Teren ten jest odpowiednio zabezpieczony (znajduje się w obszarze ogrodzenia szkoły), jest płaski i wolny od przeszkód terenowych i budowli. Teren biologicznie czynny, nie zabudowany. Przedmiotowa działka nie jest wpisana do rejestru zabytków.
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu oraz mieszkańcy okolicznego osiedla Ławica, Bajkowe, Edwardowo.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Szkoła jest jedyną taka placówką pomiędzy ulicami Bułgarską , a granicą miasta. Stanowi więc jednocześnie miejsce spotkań mieszkańców i pełni istotną rolę w życiu społecznym osiedli Edwardowo, Ławica, Bajkowe. Ponieważ szkoła cieszy się dobrą opinią większość mieszkańców korzysta z jej oferty edukacyjnej, stąd żywe zainteresowanie z ich strony stanem szkoły.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych. 49000
SUMA: 49000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Konserwacja urządzeń rekreacyjnych i przeglądów. 1000
SUMA: 1000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
SP 58 wizualizacja1 SP 58 wizualizacja1.jpg
SP 58 wizualizacja2 SP 58 wizualizacja2.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Oświaty
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 49000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 1000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 50000 PLN
Zespół Obradował w składzie dyr. Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski, Wanda Musioł, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Anna Rudawska, Ewa Gągało, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz,
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Ławica na sesji 03.08.2015
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.