Budowa parkingu przed szkołą


Kategoria
Wilda
Nazwa projektu
Budowa parkingu przed szkołą
Opis projektu

Celem jest wykonanie nawierzchni na terenie działki o pow. 910 m kw znajdującej się w zarządzaniu Zespołu Szkół Licealno - Technicznych, a przylegającej bezpośrednio do ul. 28 czerwca 1956 r. nr 352/360. Obszar ten jest ogólnodostępny i przeznaczony na miejsca parkingowe, dojazd do szkoły, garaży oraz fortu i parku o statusie Natura 2000. Nowa nawierzchnia znacznie poprawi stan bezpieczeństwa przechodniów i kierowców. W obrębie działki jest posadzony Dąb Pamięci wpisany na listę Ogólnopolskiego Programu Edukacji "Katyń... ocalić od zapomnienia". Służy on patriotycznemu wychowaniu młodzieży naszej szkoły i mieszkańców osiedla i wskazane jest, aby estetyczne otoczenie zwracało na niego uwagę.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

28 Czerwca 1956r nr 352/360

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Skrzyżowanie ulic 28 Czerwca z Kasztanową, teren ogólnie użytkowany przez wszystkich mieszkańców. Szkoła nie może zagospodarować tej działki wyłącznie na swoje potrzeby.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedla, użytkownicy Fortu XIXa, uczniowie i pracownicy szkoły
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Teren ten jest nieklasyfikowany. Brak jest utwardzonej nawierzchni, znaczne dziury i nierówności również na dojeździe do posesji szkolnej . Nie ma wyznaczonej drogi dla ruchu pieszego i dojazdu do fortu oraz garaży oraz oznakowań drogowych. Brak też jest właściwego oświetlenia. W fatalnym stanie jest również chodnik prowadzący do bramy szkolnej. Poza złym stanem tego terenu pod względem estetyki istnieje zagrożenie bezpieczeństwa dla poruszających się na tym obszarze pieszych (szczególnie uczniów, pracowników szkoły, lokatorów mieszkających w budynku szkolnym) i kierujących pojazdami.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- parking, chodnik, oświetlenie 200000
SUMA: 200000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
kosztorys inwestycji 002.pdf
częśc chodnika wzdłuż opłotowania szkoły DSC_0206.JPG
stan nawierzchni na terenie parkingu DSC_0208.JPG
stan nawierzchni na terenie szkoły DSC_0213.JPG
stan chodnika dochodzącego do bramy głównej DSC_0214.JPG

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Oświaty
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 200000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 200000 PLN
Zespół Obradował w składzie dyr. Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski, Wanda Musioł, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Ewa Gągało, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Anna Bartz - Ciesielska Agnieszka Ciba Filip Kaiser Krzysztof Kempski Piotr Mleczak Iwona Pawłowicz Zuzanna Poprawka Piotr Ratajczak Jarosław Sadek Krystyna Sasinowska-Sikorska Lidia Sobczak Marek Wysocki – Anna Zaremba
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.