Wymiana oświetlenia ulicznego na LED


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Wymiana oświetlenia ulicznego na LED
Opis projektu

Propozycja zastąpienia około 600 istniejących opraw sodowych na LED-owe. Jednocześnie należałoby zoptymalizować liczbę opraw (np. ul. Wiatraczna, Kurlandzka). Podane niżej lokalizacje to jedynie propozycja autora, aczkolwiek duża część opraw powinna zostać zamontowana w centrum miasta. W przypadku poniesienia innych kosztów jednostkowych niż oszacowane, należy poddać wymianie większą lub mniejszą ilość opraw oświetleniowych, aby w pełni wykorzystać zaproponowaną kwotę.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Kórnicka, Mostowa, Dowbora-Muśnickiego, Podgórna (wzdłuż linii tramwajowej)park Wilsonaplac Wolności i okoliceplac Cyryla Ratajskiegoul. Ratajczaka i 3 Majaul. Św. Marcin (oprawy na wysokich słupach)ul. Garbaryul. Głogowskaprzystanki tramwajowe na trasie na Franowoul. Kurlandzka i Wiatraczna (redukcja liczby opraw)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Podane powyżej (propozycje)
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu byliby wszyscy mieszkańcy Poznania korzystający z przestrzeni publicznej objętej projektem. Jednocześnie obniżone zostałyby opłaty za energię elektryczną oraz koszty utrzymania z budżetu miasta (oświetlenie LED nie wymaga tak częstej obsługi jak oprawy sodowe).
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wymiana oświetlenia z sodowego na LED oraz redukcja liczby opraw dałaby oszczędności energii elektrycznej oraz jednocześnie podniósłby się poziom jakości światła, gdyż oprawy LED powinny emitować światło białe 3000 – 3200 K, znacznie bardziej przyjazne dla człowieka niż „pomarańczowa” barwa oświetlenia sodowego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Szacunkowy koszt wymiany 600 opraw: 600 * 2000 PLN 1200000
SUMA: 1200000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie z ul. Kurlandzkiej (źr. Google Street View) kurlandzka.jpg
Zdjęcie z ul. Wiatracznej (źr. Google Street View) wiatraczna.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 1200000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 1200000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Natalia Chojara, Mirosława Halilović, Kornelia Piotrowska, Marcin Liminowicz, Weronika Sińska
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.