Bezpieczne przejście dla pieszych z azylem – ul. Bobrzańska


Kategoria
Nowe Miasto
Nazwa projektu
Bezpieczne przejście dla pieszych z azylem – ul. Bobrzańska
Opis projektu

Projekt zakłada budowę wyspy azylu na istniejącym przejściu dla pieszych przez ul. Bobrzańską. Ulica w tym miejscu jest jednojezdniowa o 3 pasach ruchu. Środkowy pas ruchu mógłby zostać, od strony zachodniej, zmieniony na pas do skrętu w lewo, za nim powstałaby wyspa azylu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Bobrzańska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dojście do obiektów handlowych przy ul. Bobrzańskiej 19 i 21
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu byliby przede wszystkim mieszkańcy os. Orła Białego.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie istniejące przejście dla pieszych o długości około 10 metrów nie jest zbyt bezpieczne, ze względu na niski poziom kultury jazdy oraz brak odpowiednich regulacji prawnych chroniących pieszych. Budowa wyspy azylu podniosłaby poziom bezpieczeństwa w tym miejscu. Przejście na drugą stronę byłoby także łatwiejsze i szybsze.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Szacunkowy łączny koszt 50000
SUMA: 50000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Rysunek proponowanego rozwiązania Azyl Bobrza_ska.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 50000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 50000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Ulica Bobrzańska leży poza granicami Osiedla Chartowo.
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Rada Osiedla Żegrze w dn. 22.07.2015
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.