Woonerf – podwórzec miejski na ul. Żydowskiej i Dominikańskiej


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Woonerf – podwórzec miejski na ul. Żydowskiej i Dominikańskiej
Opis projektu

Projekt przekształcenia ulic Żydowskiej i Dominikańskiej z układu klasycznego w tzw. podwórzec miejski (z jęz. niderlandzkiego Woonerf). Podwórzec miejski to idealny przykład przestrzeni współdzielonej (shared space), w której pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami. W polskim prawie uregulowane jest to poprzez strefę zamieszkania (znak D-40). Na obu ulicach obecnie strefa taka istnieje, lecz brakuje elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, przykładami mogą być krzywoliniowy przebieg osi jezdni oraz odpowiednia szerokość pasa ruchu. Tym sposobem wykluczona zostałaby możliwość przekraczania dozwolonej prędkości – 20 km/h. Projekt zakłada również zwiększenie ilości zieleni na tych ulicach oraz montaż elementów małej architektury. Zaproponowano dużą liczbę stojaków rowerowych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Żydowska i Dominikańska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ciąg zamknięty w skrzyżowaniach: Żydowska/Stawna, Żydowska/Dominikańska, Dominikańska/Szewska
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu byliby przede wszystkim mieszkańcy oraz przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne przy ulicach Żydowskiej i Dominikańskiej. Pośrednio wszyscy Poznaniacy i turyści udający się w rejon poznańskiej starówki.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przebudowa strefy zamieszkania w ul. Żydowskiej i Dominikańskiej z obecnego układu w tzw. podwórzec miejski pozytywnie wpłynęłaby na ruch samochodowy dodatkowo go uspokajając, wzrósłby poziom bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, a przede wszystkim zostałby podniesiony poziom estetyki tego miejsca.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt oszacowany na podstawie zrealizowanego woonerfa w Łodzi 1700000
SUMA: 1700000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszty eksploatacji związane byłyby z utrzymaniem większej niż dotychczas ilości zieleni, elementów małej architektury, jednocześnie wykorzystanie bruku jako nawierzchnię ulicy byłoby bardziej wytrzymałym materiałem niż istniejąca obecnie masa bitumiczna. Podany koszt w zł/rok. 6000
SUMA: 6000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Rysunek proponowanego rozwiązania Woonerf.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Obecnie trwają konsultacje z RO Stare Miasto ws. wdrożenia II obszaru Tempo 30, której częścią są wskazane ulice
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Ewentualna realizacja propozycji może zostać uwzględniona podczas projektowania i realizacji Strefy Tempo 30.
Zespół Obradował w składzie Natalia Chojara, Mirosława Halilović, Kornelia Piotrowska, Marcin Liminowicz, Weronika Sińska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.