Sale samodzielności dla uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Sale samodzielności dla uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu
Opis projektu

Naszym celem jest przekształcenie trzech pracowni klas przysposabiających do pracy w sale samodzielności. Ma to polegać na wyposażeniu tychże sal w sprzęty gospodarstwa domowego oraz meble dostosowane do możliwości uczniów. Ma to na celu danie szansy uczniom poruszającym się na wózkach inwalidzkich lub za pomocą chodzików korzystanie ze strefy gospodarstwa domowego. Ponadto planujemy przeprowadzenie zmian i remontów w salach w których będą tworzone sale samodzielności w celu dostosowania poszczególnych stref pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drodzy głosujący Obywatelki i Obywatele! Pomóżcie nam nauczyć się jak najwięcej, abyśmy jak najmniej musieli prosić o pomoc innych. Pomożecie??? :)

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 w Zespole Szkół Specjalnych nr 101, ul. Swoboda 41, 60-389 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 kształci młodzież z powiatu poznańskiego.
Potencjalni odbiorcy projektu
Nasz projekt kierowany jest do uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Poznaniu. Nasi podopieczni to osoby między 17 a 24 rokiem życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność ruchowa, osoby słabowidzące, osoby słabosłyszące, osoby autystyczne). Ponad to, wielu naszych uczniów cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i zespól Downa.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Głównym celem jaki staramy się realizować w pracy z naszymi uczniami jest przygotowanie ich do maksymalnie samodzielnego życia i samostanowienia o sobie, ale także poszerzanie i nabywanie nowych wiadomości i umiejętności praktycznych. Do tej pory, ze środków pozyskanych z rożnych instytucji pozarządowych udało nam się stworzyć tylko jedną salę samodzielności. Jej istnienie jest w stanie zaspokoić potrzeby edukacyjne tylko dwóch klas. Chcielibyśmy aby pozostałe sześć klas szkoły przysposabiającej do pracy także mogło kształcić się w warunkach dostosowanych do niepełnosprawności naszych uczniów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
malowanie ścian oraz położenie podłóg 21000
zakup i montaż oświetlenia 8400
wykonanie mebli kuchennych pod zabudowę i zakup sprzęty AGD 30000
zakup tablic interaktywnych 24000
koszty organizacyjne 6600
SUMA: 90000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Przed projektem Przed projektem1.jpg
Przed projektem Przed projektem2.jpg
sala samodzielności sala samodzielno_ci1.jpg
sala samodzielności sala samodzielno_ci2.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Oświaty
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 90000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 90000 PLN
Zespół Obradował w składzie dyr. Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski, Wanda Musioł, Hanna Janowicz, Eliza Malarecka, Ewa Gągało, Anna Rudawska, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz,
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Grunwald Północ na sesji 20.08.2015
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.