"Ożywmy Rudego" - remont czołgu T-34/85


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
"Ożywmy Rudego" - remont czołgu T-34/85
Opis projektu

Projekt ma na celu przywrócenie własności jezdnych czołgu średniego T-34/85, będącego eksponatem w muzeum uzbrojenia na poznańskiej cytadeli. Pojazd zostanie poddany gruntownemu remontowi, przez co odzyska pierwotne właściwości mechaniczne i jezdne. Pozwoli to uświetniać imprezy tematyczne na terenie całego miasta oraz kraju związane z wydarzeniami II Wojny Światowej, Powstania Wielkopolkskiego oraz Poznańskiego Czerwca 1956 r. T-34/85 będzie stanowił element edukacji historycznej, co pozwoli zobaczyć, poczuć z bliska, namiastę działań wojennych, w których brały udział jednostki Wojska Polskiego. Czołg został wyprodukowany w 1944 roku w fabryce nr 112 w Gorkim. Pojazd trafił do muzeum w 1075 roku i stał się jednym ze sztandarowych eksponatów placówki.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Czołg znajduje się w Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Muzeum Uzbrojenia. Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta Poznania, osoby odwiedzające Poznań.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Czołg średni T-34/85 jest jednym z najpopularniejszych eksponatów Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli. Oprócz remontu generalnego silnika i układu jezdnego, wnętrze ma zostać przywrócone do stanu z lat wojennych, przez co eksponat zyska na autentyczności (modernizacja odbyła się w 1959 roku). Czołgi T-34/85 są obecnie rzadkimi zabytkami techniki wojskowej, a zwłaszcza te, podrukowane w czasie wojny. Przywrócenie czołgu do stanu jezdnego sprawi, że legenda ożyje na nowo, a mieszkańcy będą mogli choć przez chwilę poczuć się jak załoga "Rudego 102".
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup brakujących elementów wnętrza kabiny. 30000
Zakup silnika, tarcz sprzęgłowych. 45000
Koszt roboczogodzin. 60000
Oleje silnikowe i przekładniowe 150 l 1600
Farby: pokładowa i nawierzchniowa 70 l 2100
Płyn chłodzący 100 l, smar 40 kg 950
SUMA: 139650
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Zdjęcia czołgu 1,2,3 Za_aczniki 1,2,3 - czo_g.pdf
Formularz zgłoszeniowy O_ywmy Rudego.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Kultury
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 139650 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 139650 PLN
Zespół Obradował w składzie Dyrektor Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Marcin Kostaszuk, Katarzyna Aleszczyk, Katarzyna Bojarska, Rafał Ratajczak
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Uchwała nr 4/VII/2015 Zarządu Osiedla Stare Winogrady z dnia 4 sierpnia 2015 roku.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.