Szkoła Zdrowego Życia


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Szkoła Zdrowego Życia
Opis projektu

Nikt lepiej nie edukuje dorosłych niż ich dzieci! Stwórzmy program dodatkowych zajęć edukacyjnych, dzięki którym nasze dzieci poznają najważniejsze założenia zdrowego życia. Niech dowiedzą się o zdrowej, zbilansowanej diecie i pułapkach fastfoodów czy cukru. Niech spróbują sami tworzyć domowe menu! Do tego zaszczepmy w nich zasady higieny, dbania o zdrowie, naukowo dowiedźmy im, że sport i ruch ma sens, a kontakty społeczne rozwijają. W każdej szkole, która weźmie udział w programie dzieci powinny stworzyć ogród, z którego plonów będą mogli przygotowywać posiłki - nawet w miescie można uprawiać własnego pomidora, cźy marchewkę - uczmy młodych ekologicznego życia, dla ich dobra i rozwoju świadomości.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Placówki edukacyjne w Poznaniu (głównie szkoły podstawowe)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoły publiczne Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci Poznania, lecz metodą łaczęnia przez więzi rodzinne i przyjacielskie również spora grupa dorosłych Poznaniaków
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uzasadniemien musi być nasz troska o przyszłość, o zdrowie kolejnych pokoleń, o świadomość miejskiej egzystencji i jej skutków
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Realizacja projektu (dodatkowe godziny pracy nauczycieli, materiały edukacyjne, ogródki szkolne) 500000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Oświaty
wydział wiodący - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 50000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 50000 PLN
Zespół Obradował w składzie Anna Kuca-Szpytko, Hanna Mikołajczak, Monika Pusz
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.