Nowy Kolegiacki


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Nowy Kolegiacki
Opis projektu

Nowy Kolegiacki to projekt kulturalno-społeczny zakładający odzyskanie przestrzeni pl. Kolegiackiego, po usunięciu parkingu. Realizacja ma być tworzona przez stowarzyszenia Starego Miasta, społeczników, Urząd Miasta, Estradę Poznańską we współpracy z uczelniami i szkołami. Cykl aminacji kulturalnych mobilizujących do odzyskania przestrzeni przez ludzi otworzy nowe możliwości dla tej ważnej, historycznej ale nie używanej przez Poznaniaków lokalizacji. Cykl powinien wypełniać luki między innymi festiwalami w mieście, być przyjazny rodzinom z dziećmi, opowiadać o historii miejsca szukając nowego rozdziału i nowych wyzwań.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Plac Kolegiacki

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Reprezentacyjny plac miejski w obliczu rewitalizacji i nowej organizacji ruchu.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy, pracownicy centrum, turyści, miejscy urzędnicy oraz ich petenci.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Nowa, uwolniona przestrzeń powinna ożyć, pokazać jak wielki potencjał w niej drzemie. Dlatego już teraz, w 2016 roku należy zadbać o animacje kulturalne w tym obszarze.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Animacja kultury wraz z zapleczem infrastrukturalnym 380000
Akcja informacyjna 20000
SUMA: 400000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
plac Kolegiacki img_6555.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 400000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 400000 PLN
Zespół Obradował w składzie Dariusz Zych Marcin Wolniak Lech Podbrez -KIerownik Oddziału Rewitalizacji BKPiRM
 
 
Wydział Kultury
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Natalia Chojara, Mirosława Halilović, Kornelia Piotrowska, Marcin Liminowicz, Weronika Sińska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.