Budowa 3 boisk do petanque i doposażenie siłowni zewnętrznej


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Budowa 3 boisk do petanque i doposażenie siłowni zewnętrznej
Opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie trzech boisk do petanque o wymiarach 4 na 15 metrów na terenie gdzie rosnące drzewa stanowią naturalne bariery między boiskami oraz boiskami i siłownią zewnętrzną, stanowiąc jednocześnie ochronę przed słońcem dając możliwość do korzystania z tego terenu nawet w upalne dni. Miejsce pod boisko 1 ma wymiary 5 na 16,5 metra, a pod boiska 2 i 3 po 4,2 na 16,5 metra. Doposażenie siłowni zewnętrznej w nowe urządzenia, które swoim przeznaczeniem pozwalają na poprawę wydolności organizmu oraz koordynacji ruchowej. Dodatkowo projekt zakłada zakup 6 zestawów kul dla dorosłych oraz 2 zestawów kul dla dzieci. Zakupione kule mogłyby być dostępne do wypożyczenia w znajdującym się po sąsiedzku przy ulicy Szamotulskiej Internacie Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych lub w Szkole. Korzystanie z siłowni zewnętrznej, boisk do petanque oraz wypożyczenie kul do gry byłoby nieodpłatne.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Przy skrzyżowaniu ulic Brzask i Zorza

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren pod realizację projektu jest ogrodzony, znajduje się tam obecnie mała (6 urządzeń) siłownia zewnętrza. Pozostała część terenu pozostaje niewykorzystana. Rosną na tym terenie również drzewa, które dość dobrze chronią go od słońca a jednocześnie stanowić mogą naturalne bariery między poszczególnymi boiskami oraz siłownią a boiskami.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorców projektu stanowić będą okoliczni mieszkańcy Osiedla Grunwald Północ oraz Stary Grunwald, ponadto boiska i siłownia jako teren otwarty mogą służyć wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Poznania. Dodatkowo lokalizacja boisk do petanque w tym właśnie miejscu może dać możliwość na urozmaicenie zajęć z wychowania fizycznego organizowanych w pobliskich szkołach tj. Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych oraz Zespole Szkół Elektrycznych nr 2.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja tego projektu pozwoli stworzyć jedyne w okolicy miejsce do aktywnej integracji tak międzypokoleniowej, jak również integracji seniorów, którzy w okolicy nie mają terenu rekreacyjnego z którego mogliby korzystać. Doposażenie siłowni w wymienione urządzenia da możliwość zadbania nie tylko o siłę, ale również o wydolność i koordynację ruchową. Budowa boisk do petanqe pozwoli na propagowanie tej niewymagającej dyscypliny wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa trzech boisk do petanque (w oparciu o informacje zawarte na stronie http://www.bulodrom.pl/informacje/jak_zbudowac_bulodrom) 45000
Zakup 6 zestawów kul dla dorosłych 800
Zakup 2 zestawów kul dla dzieci 200
Zakup dodatkowych urządzeń do siłowni zewnętrznej (biegacz, podwójne wahadło, stepper&twister, koła obrotowe) 20000
SUMA: 66000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Konserwacja i bieżące naprawy urządzeń siłowni zewnętrznej 1500
Uzupełnianie kruszywa granitowego na boiskach do petanque 500
SUMA: 2000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Biegacz i podwójne wahadło - umiejscowienie lokalizacja - biegacz i podw_jne wahad_o.JPG
Podwójne wahadło i stepper&twister - umiejscowienie lokalizacja - podw_jne wahad_o i stepper&twister.jpg
Koła obrotowe - umiejscowienie lokalizacja - ko_a obrotowe.jpg
Boisko 1 boisko 1 - widok od ulicy Brzask.JPG
Boisko 2 i 3 boisko 2 i 3 - widok od strony Zespo_u Szk_ Geodezyjno - Drogowych.JPG

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 66000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 2000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 68000 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Wydział Transportu i Zieleni
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Grunwald Północ na sesji 20.08.2015
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.