Ptaki w mieście


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Ptaki w mieście
Opis projektu

Projekt dotyczy montażu budek lęgowych dla ptaków na terenach zielonych miasta Poznania oraz na drzewach rosnących na głównych zadrzewionych alejach. W obecnych czasach coraz więcej bloków przechodzi termomodernizację, która ogranicza możliwość zakładania gniazd przez ptaki w szczelinach budynków i bloków. Jednocześnie ptaki w znacznym stopniu ograniczają populacje szkodliwych owadów uciążliwych dla człowieka, takich jak komary. Projekt przewiduje zwiększenie liczebności drobnych ptaków poprzez stworzenie im miejsc lęgowych poprzez zamontowanie budek lęgowych na terenach zielonych, w parkach, na drzewach nasadzonych przy ciągach komunikacyjnych. Projekt przewiduje montaż 1000 budek lęgowych, różnych typów.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Moniuszki, Park Marcinkowskiego, Park Drwęckich, Aleja Niepodległości, Park Mazowieckiego, Park Cytadela, Park Sołacki, Park Jana Pawła II, okolice Malty, okolice Warty, w tym park przy os. Piastowskim, Park Kasprowicza, Lasek Marceliński, Lasy komunalne miasta Poznania, park na Golęcinie, Ściegiennego, Arciszewskiego, Reymonta, tereny osiedli na obszarach SM Osiedle Młodych, SM Piątkowo, SM Winogrady

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W obrębie wskazanych lokalizacji, którą to listę można rozszerzyć należy wybrać drzewostany nadające się do montażu budek lęgowych.
Potencjalni odbiorcy projektu
Kontakt z przyrodą, w tym z ptakami i ich śpiewem działa kojąco na układ nerwowy, sprzyja poprawie samopoczucia i zdrowia psychicznego. Potencjalny pozytywny wpływ na wszystkie osoby przebywające w Poznaniu, w tym mieszkańców i turystów odwiedzających nasze miasto zarówno w celach biznesowych, jak i rekreacyjnych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Kontakt z przyrodą w tym z ptakami działa bardzo pozytywnie na człowieka, obecność ptaków drobnych znacząco redukuje populacje szkodliwych owadów. Ptaki, zwłaszcza drobne, ze względu na termomodernizacje budynków i osiedli tracą miejsca lęgowe w szczelinach bloków. W ten sposób dochodzi do zmniejszenia się populacji ptaków na terenie miasta. Poprzez odpowiednio dopasowane i zamontowane budki lęgowe na terenie miasta można stworzyć dobre warunki do potrzymania różnorodności biologicznej miasta.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Montaż 1000 budek lęgowych 250000
SUMA: 250000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Doroczna konserwacja i wymiana zniszczonych lub uszkodzonych budek 25000
SUMA: 25000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Ochrony Środowiska
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 200000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 20000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 220000 PLN
Zespół Obradował w składzie Leszek Kurek - dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Piotr Szcepanowski - zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Anna Feja - kierownik Oddziału Organizacyjno-Finansowego Wydziału Ochrony Środowiska Marta Grochowska - specjalista ds. programów ochrony środowiska i monitoringu Magdalena Tomiak - specjalista ds. organizacyjnych
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.