Zaułek historyczny przy Babimojskiej.


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Zaułek historyczny przy Babimojskiej.
Opis projektu

Pomiędzy ulicami Babimojską a Smardzewską na poznańskim Grunwaldzie znajduje się bezimienne przejście długości ok. 100 m. Przejście jest bardzo uczęszczane przez mieszkańców pobliskiego osiedla Kopernika, idących do przystanku tramwajowego przy ulicy Węgorka. Prowadzi ono wzdłuż terenu, na którym znajduje się zabytkowy schron dawnej Twierdzy Poznań, od 2014 roku pod opieką grupy pasjonatów historii. Obecnie ścieżka jest zaniedbana, zakrzaczona i zaśmiecona, co kontrastuje z uporządkowaną okolicą odnowionej ul. Smardzewskiej oraz zmodernizowanym odcinkiem ul. Babimojskiej od strony pobliskiego budynku Pixel.

Celem projektu jest uporządkowanie przestrzeni przejścia i zieleni na terenie przyległym do schronu oraz nadanie jej walorów edukacyjnych w nawiązaniu do lokalizacji zaułka, w dawnym pasie fortecznym twierdzy poznańskiej.

Z uwagi na zbliżającą się setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego (w 2018 roku), pragniemy uhonorować tablicą pamiątkową gen. Kazimierza Grudzielskiego, jedną z wielkich postaci tego zrywu niepodległościowego, tworząc tym samym zaułek historyczny. Wybór tej osoby nie jest przypadkowy, gdyż w okresie międzywojennym imieniem gen. Grudzielskiego nazwany był pobliski Fort VIII, zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej.

Celami towarzyszącymi są: poprawa bezpieczeństwa, uzyskanie spójności estetycznej okolicy, zwiększenie funkcjonalności poprzez nadanie walorów spacerowych i parkowych, zwiększenie atrakcyjności przestrzeni, podniesienie poziomu świadomości historycznej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań, Grunwald, przy os. Kopernika; łącznik ulic Smardzewskiej i Babimojskiej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Całość projektu zlokalizowana jest na gruntach miejskich
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedla Kopernika, ulic Babimojskiej i Smardzewskiej. Goście przyległego hotelu i hostelu. Turyści zwiedzający schron piechoty przy ul. Babimojskiej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uporządkowanie terenu, poprawa bezpieczeństwa, nadanie walorów spacerowych i parkowych, nawiązanie do miejsca związanego z militarną historią Poznania, upamiętnienie gen. Kazimierza Grudzielskiego (nie ma w Poznaniu ulicy jego imienia).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni (płytki chodnikowe), odcinek pomiędzy ulicami Babimojską i Smardzewską, a także odcinek wzdłuż ulicy Babimojskiej (wzdłuż płotu działki, na której znajduje się schron) 29000
Ustawienie ławek (4 szt.) i koszy na śmieci (2 szt.) 6000
Likwidacja możliwości wjazdu i parkowania aut (np. blokady, paliki, barierki); ustawienie znaków drogowych (ciąg pieszo – rowerowy), zakazy wjazdu i parkowania, opracowanie i montaż tablic informacyjnych o patronie zaułka 7000
Uporządkowanie zieleni na terenie przejścia i schronu 16000
SUMA: 58000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Opróżnianie koszy na śmieci, odśnieżanie 1000
SUMA: 1000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 41000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 1000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 42000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Rada Osiedla na sesji w dniu 13 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.