Remont chodnika i stworzenie ścieżki rowerowej ul. Chartowo w Poznaniu


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Remont chodnika i stworzenie ścieżki rowerowej ul. Chartowo w Poznaniu
Opis projektu

Ścieżka miałaby łączyć ulice Chartowa od prawej strony ul. Wiatraczną z lewej do ul. Arcybiskupa Baraniaka. Obecnie jest tam niezadbany chodnik łączący Chartowo z Maltą i byłoby dobrze gdyby stworzyć tam ciekawe miejsce rekreacyjno-spacerowe dla mieszkańców Chartowa, z którego mogliby korzystać wszyscy mieszkańcy, a zwłaszcza seniorzy, młodzież i rodziny z dziećmi. Zarówno wyremontowany chodnik jak i ścieżka rowerowa byłyby nowym połączeniem rowerowym w kierunku do centrum miasta i dalszymi terenami zielonymi przy Malcie.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Chartowo (prawa strona)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Mapki terenu, którego dotyczy projekt w załaczeniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Młodzież, dorośli, osoby starsze
Uzasadnienie dla realizacji projektu
1. Wybudowanie ścieżki rowerowo-spacerowej długości ok. 1,5 km i szerokości 3 metrów z całą odpowiednią infrastrukturą wzdłuż niej, z odwodnieniami, ławeczkami, koszami na śmieci etc. Ścieżka rowerowa wylana z asfaltu, chodnik ułożony z kostki brukowej typu pozbruk. 2. Zagospodarowanie zaniedbanego terenu dla około 10.000 mieszkańców Poznania. 3. Zintegrowanie nowego chodnika i ścieżki rowerowej z Maltą.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Ścieżka rowerowa szerokości 1,5 metra długości 1500 m z odwodnieniem. 1,5 m*1500 m*150 zł za metr kwadratowy. 337500
Chodnik szerokości 1,5 m, długości 1500 m z odwodnieniem. 1,5 m *1500 m * 100 zł za metr kwadratowy. 225000
Ławki - 5 sztuk 25000
Kosze na śmieci 2500
Uporządkowanie zieleni, np. nowa nawierzchnia + trawniki. 100000
SUMA: 690000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
brak informacji 1
SUMA: 1
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Mapki terenu, którego dotyczy projekt Za_aczniki do projektu.pdf
Formularz zgłoszeniowy Remont chodnika - Chartowo.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 800000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 10000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 810000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.