Przedszkolny plac zabaw


Kategoria
Nowe Miasto
Nazwa projektu
Przedszkolny plac zabaw
Opis projektu

Przedszkole nr 144 zostało oddane do użytku we wrześniu 1986r.. Ogród przedszkolne o powierzchni 5700m wymaga modernizacji: -wymiana ławek z oparciem dla dzieci -12 sztuk -wymiana ławek bez oparcia dla dzieci -8sztuk -wymiana obudowy piaskownic -4 sztuki -zakup nowego sprzętu zabawowego(zestaw lokomotywa, bujaki, drabinki wielofunkcyjne

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Czecha 76, 61-289 PoznańNowe Miasto

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przedszkole nr 144 "Wesoła Gromada"-ogród przedszkolny
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci mieszkańców osiedli Czecha, Rusa, Lecha, ul. Chartowo itd. uczęszczających do placówki.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ławki drewniane i obudowy piaskownic dla dzieci w ogrodzie przedszkolnym mają około 30 lat, są ciągle naprawiane i malowane jednak nie przynosi to zamierzonych efektów. Sprzęty zabawowe dla dzieci w znacznej części były również drewniane. Po latach drewno zmurszało i wiele sprzętów trzeba było zlikwidować z uwagi na bezpieczeństwo dzieci. Nowy sprzęt wykonywany jest już nową techniką z płyt z tworzywa HDPE, podobnie jak elementy płytowe ławek z laminatów HPL, które dają gwarancję dłuższej żywotności i bezpieczeństwa zabawy dla dzieci oraz estetyki. Myślimy, że mieszkańcy osiedla zarówno ci starsi jak i młodsi mający pociechy, które obecnie lub w przyszłości będą uczęszczać do naszej placówki będą zadowoleni z wyremontowanego, kolorowego i bezpiecznego placu zabaw.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wymiana ławek z oparciem -12 sztuk-11630,-zł -wymiana ławek bez oparcia -8sztuk - 5000,-zł -wymiana obudowy piaskownic -4 sztuki-6000,-zł -zakup nowego sprzętu zabawowego(zestaw lokomotywa, bujaki, drabinki wielofunkcyjne)-23400,- 46030
SUMA: 46030
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Oświaty
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 46030 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 46030 PLN
Zespół Obradował w składzie dyr. Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski, Wanda Musioł, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Ewa Gągało, Anna Rudawska, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz,
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.