Miejsce wypoczynku i sportu - ścieżka pieszo-rowerowa


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Miejsce wypoczynku i sportu - ścieżka pieszo-rowerowa
Opis projektu

Ścieżka pieszo-rowerowa ma na celu połączenie Rezerwatu Żurawiniec z lasami i stawami graniczącymi z terenami UAM aż do ulicy Pollaka. W obecnej chwili ulicą Umultowską spacerują rodzice z dziećmi, osoby biegające i uprawiające sporty rowerowe i nordic walking również z ościennych osiedli. Celem projektu jest urzeczywistnienie decyzji Sądu Obywatelskiego w ramach, którego miała powstać ścieżka pieszo - rowerowa. Proponuje również rozstawienie kilku ławek z oparciami wzdłuż tej ścieżki.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Umultowska na odcinku od ulicy Dzięgielowej do ulicy Pollaka.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Moją koncepcję opieram na wypowiedzi duńskiego urbanisty prof. Gehlera, który od 10 lat mówi o konieczności "humanizacji" miast, a przede wszystkim przekonuje, że w mieście najważniejsi są piesi, a nie samochody. To nie tylko przemieszczanie się z miejsca na miejsce, ale także okazja do spotkań, możliwość delektowania się przyrodą i jej obserwacją.
Potencjalni odbiorcy projektu
Rodzice z dziećmi, osoby biegające i uprawiające sporty rowerowe oraz nordic walking.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ulica Umultowska jest przyrodniczo atrakcyjna dla mieszkańców osiedli Umultowo, Władysława Łokietka, Stefana Batorego, Jana III Sobieskiego, Bolesława Śmiałego. Moim celem jest nie dopuszczenie do zniszczenia i degradacji tego zakątka poprzez spaliny samochodowy i poprzez wibrację.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej z polbruku 1000 mb, szerokości 4mb = 480.000 zł ; pięć ławek z oparciem = 5230 zł 485230
SUMA: 485230
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 480000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 10000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 490000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Uchwała nr IV/23/II/2015 RO z dnia 28 lipca 2015 r.
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Uchwała Nr V/25/VII/2015 Rady Osiedla Umultowo z dnia 12 sierpnia 2015
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.