Senioralnie Kulturalnie: Darmowe wyjścia do teatrów dla Seniorów


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Senioralnie Kulturalnie: Darmowe wyjścia do teatrów dla Seniorów
Opis projektu

Realizacja projektu zakłada zapewnienie poznańskim Seniorom udział w bezpłatnych wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez poznańskie teatry. Urząd Miasta zakupiłby bilety na spektakle operowe, teatralne lub kabaretowe. Rozprowadzanie biletów wzięłyby na siebie Rady Osiedli. Każda z 42 Rad Osiedli mogłaby zaprosić na spektakl 120 seniorów rocznie według własnego harmonogramu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Realizacja projektu odbywała by się na terenie całego Miasta Poznania. Każda z Rad Osiedli mogłaby rozdysponować bilety wśród seniorów mieszkających na terenie danego Osiedla. Seniorzy uczęszczali by do poznańskich Teatrów, Opery, itd. według wskazań danej Rady Osiedla.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Rada Osiedla wskazywałaby miejsce do którego udadzą się seniorzy w ramach posiadanych środków pochodzących z realizacji danego projektu. Posiadane 120 biletów mogliby rozdysponować według własnego uznania, np. 30 do Teatru Wielkiego, 30 do Teatru Muzycznego, 30 do Teatru Nowego.
Potencjalni odbiorcy projektu
Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą seniorzy mieszkający na terenie Miasta Poznania. Pośrednimi odbiorcami będą Rady Osiedli, które uzyskają dodatkowe środki na realizację swoich statutowych celów poprzez integrację seniorów mieszkających na danym Osiedlu. Na projekcie skorzystają więc Rady Osiedli oraz seniorzy (ponad 5000 osób)
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Potrzeba realizacji projektu wynika z tego, że coraz większej liczby seniorów nie stać na wydatek związany z kulturą. Kluby seniora mają ograniczone budżety często nie pozwalające na wspólne wyjścia do teatrów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przybliżona i uśredniona cena biletu ulgowego przysługująca seniorom w teatrach: 33 zł x 120-tu seniorów x 42 Rady Osiedli = 166320 zł 166320
SUMA: 166320
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Kultury
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 166320 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 166320 PLN
Zespół Obradował w składzie Dyrektor Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Marcin Kostaszuk, Katarzyna Aleszczyk, Katarzyna Bojarska, Rafał Ratajczak
 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.