A mieszkańcy górą bo tunele i schody wyszły z mody!


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
A mieszkańcy górą bo tunele i schody wyszły z mody!
Opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie naziemnych przejść dla pieszych łączących Osiedla Lecha i Czecha z przystankami tramwajowymi i autobusowymi. W tym miejscu powinno powstać przejście dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Chartowo naziemne przejścia dla pieszych do przystanków tramwajowych z osiedli Lecha i Czecha.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W chwili obecnej w tym miejscu funkcjonuje przejście podziemne, które stanowi bezpieczną drogę do szkół dla dzieci z osiedli Lecha i Czecha. Istotnym problemem jest wejście z tunelu do przystanku tramwajowego „Osiedle Czecha”. Jest tak skonstruowany, że uniemożliwia zarówno budowę wind jak i pochylni ze względu na ograniczenia techniczne. Rozwiązaniem tego problemu byłoby zatem stworzenie naziemnego przejścia z sygnalizacją świetlną.
Potencjalni odbiorcy projektu
Bezpośrednimi beneficjantami zadania byliby mieszkańcy miasta korzystający z komunikacji publicznej, a w szczególności: - osoby niepełnosprawne, - rodzice z wózkami, - osoby starsze i schorowane.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Systematycznie, od dłuższego już czasu wprowadza się w Poznaniu rozwiązania ułatwiające pasażerom, a zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, rodzicom z wózkami, osobom starszym i schorowanym, swobodny dostęp do środków komunikacji publicznej. Nowoczesne niskopodłogowe autobusy i tramwaje, przystanki wiedeńskie, przystanki wyposażone w windy i pochylnie. Bywają jednak takie przystanki do których swobodnego dostępu bronią schody. Pasażerowie przesiadający się na Osiedlu Czecha z niskopodłogowego autobusu na niskopodłogowy tramwaj zamiast przejść na drugą stronę ulicy muszą: pokonać 30 schodów w dół do przejścia podziemnego i 26 stromych schodów w górę na przystanek tramwajowy (bez podjazdów dla wózków!). Chcemy aby nasze miasto stało się bardziej przyjazne dla swoich pieszych mieszkańców i sukcesywnie likwidowało takie bariery architektoniczne. Rozwiązaniem tego problemu byłoby zatem stworzenie w tym miejscu naziemnego przejścia z sygnalizacją świetlną.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Składowe części zadania: Koszt: - budowa sygnalizacji świetlnej od os. Czecha 150 000 zł - budowa przejścia dla pieszych od os. Czecha 25 000 zł - budowa sygnalizacji świetlnej od os. Lecha 150 000 zł - budowa przejścia dla pieszych od os. Lecha 25.000 zł - budowa sygnalizacji świetlnej przez torowisko 150 000 zł - budowa przejścia przez torowisko wraz z dostosowaniem nawierzchni 40 000 zł - budowa wejścia na przystanek od strony os. Czecha 30 000 zł - budowa wejścia na przystanek od strony os. Lecha 30.000 zł - koszty projektu 50 000 zł RAZEM: 650 000 zł 650000
SUMA: 650000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
miejsce w którym powinno powstać naziemne przejście dla pieszychć 1.jpg
wejście na przystanek tramwajowy możliwe jest tylko tymi schodami 2.JPG
schody DSCF1073.JPG
Zejście od strony Osiedla Czecha DSCF1065.JPG

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Przejście dla pieszych przez ul. Chartowo na wysokości osiedli Lecha i Czecha ujęte jest w dokumentacji zadania związanego z modernizacją trasy tramwajowej na odcinku ul. Kórnicka – os. Lecha – Rondo Żegrze. Obecnie wykonywana jest dokumentacja techniczna z terminem realizacji do końca lipca 2016r., która zawiera budowę ww. przejścia dla pieszych. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie konsultacji społecznych w tej sprawie.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Treść odwołania: Projekt modernizacji trasy tramwajowej na odcinku Kórnicka-Osiedle Lecha- Rondo Żegrze ma powstać do końca lipca 2016 roku, a realizacja projektu prowadzona etapami - przewidywane zakończenie to 2018 lub 2019 rok. Przejście dla pieszych pomiędzy osiedlami Lecha i Czecha łączące te dwa osiedla pomiędzy sobą i umożliwiające dostęp do przystanków tramwajowych wszystkim mieszkańcom jest potrzebne już dziś. Analogiczna sytuacja ma miejsce na przystankach łączących osiedla Stare Żegrze i Orła Białego-czyli również na trasie przeznaczonej do remontu. W tamtym miejscu przejścia naziemne powstaną już w tym roku.
Odpowiedź do odwołania
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Wnioskodawca przyjął do wiadomości konieczność działania zgodnie z Projektem, który został zlecony przez PIM i będzie wykonany do czerwca 2016 roku. Po wykonaniu projektu i uzgodnień będzie możliwa jego częściowa realizacja. Negatywna rekomendacja jest decyzją ostateczną podjętą przez Zastępcę Prezydenta Pana Macieja Wudarskiego.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka, Marek Wierzbicki.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Transportu Miejskiego
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.