Czysty Rynek Wildecki - instalacja podziemnych pojemników na odpady przy targowisku


Kategoria
Wilda
Nazwa projektu
Czysty Rynek Wildecki - instalacja podziemnych pojemników na odpady przy targowisku
Opis projektu

Celem naszego projektu jest uporządkowanie północno-zachodniej części Rynku Wildeckiego, gdzie znajduje się nieuporządkowane składowisko śmieci. Poprzez instalacje częściowo podziemnych pojemników zaoszczędzimy sporo miejsca, wyeliminujemy nieprzyjemny zapach i poprawimy estetykę.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rynek Wildecki, od strony ul. Przemysłowej, na granicy działki pawilonu KOMFORT

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizacja prawie całkowicie pokrywa się z obecnym umiejscowieniem pojemników na śmieci, jest to miejsce łatwo dostępne dla pojazdów zajmujących się wywozem odpadów.
Potencjalni odbiorcy projektu
Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą w pierwszej kolejności kupcy na co dzień pracujący na Rynku Wildeckim. Projekt zakłada zaopatrzenie każdego w kartę chipową umożliwjąć dostęp osobom, które rzeczywiście płacą za wywóz odpadów. Pośrednimi beneficjentami tego projektu będą wszyscy mieszkańcy Wildy, klienci Rynku, ale także zwykli przechodnie przemieszczający się w obrębie ulicy Przemysłowej i Rynku Wildeckiego.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Instalacja podziemnych pojemników na śmieci zniweluje bałagan i nieprzyjemny zapach, jakie obecnie panują w sąsiedztwie śmietniska, ale także poprawi estetykę tego miejsca publicznego. Rynek wildecki to serce Wildy, ważny punkt komunikacyjny, a przede wszystkim miejsce spotkań, montaż proponowanych śmietników byłby dobrym punktem wyjścia do dalszych zmian na lepsze tego miejsca. Rozmiary i rodzaje pojemników był konsultowany z pracownikami spółki Targowiska.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Dwa pojemniki 5m3 na odpady komunalne z workami z rezerwuarem ociekowym 31000
Poejmnik 3m3 na plastik/papier 10700
Pojemnik 3m3 na szkło 12500
Dostęp na kartę chipową 2500
Instalacja 2500
SUMA: 59200
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
coroczna impregnacja obudów drewnianych 2000
SUMA: 2000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Stan docelowy 2016 Stan docelowy 2016.pdf
Stan obecny - zdjęcie z wizji lokalnej czerwiec 2015 Stan obecny czewrwiec 2015.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Spółki
Targowiska sp. z o.o.
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE DOTYCZY
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 59200 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 59200 PLN
Zespół Obradował w składzie Krzysztof Janowski Alina Stachowiak p/o Dyrektora Pionu Rozwoju i Eksploatacji
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Wilda na sesji w dniu 20 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.