Świetlica "Jeżyca" - strefa wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.


Kategoria
Jeżyce
Nazwa projektu
Świetlica "Jeżyca" - strefa wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.
Opis projektu
Celem projektu jest utworzenie świetlicy kulturalnej zwanej "Jeżycą", wspieranej przez poznańskich artystów hip-hopowych. Miejsce to będzie bezpieczną, kulturalną i ciekawą formą spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież, która potrzebuje wsparcia i motywacji do rozwoju. Świetlica zlokalizowana będzie na poznańskich Jeżycach.

Grupa beneficjentów naszego projektu to dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat. Przez cały rok wykwalifikowani pedagodzy wraz z poznańskimi artystami sceny hip-hopowej poprowadzą popołudniowe zajęcia. Chcemy pomagać dzieciom i młodzieży poprzez oryginalny program wychowawczy akcentujący pozytywne postawy życiowe i społeczne. Przygotowany wspólnie z artystami program wychowawczy promował będzie rolę pracy nad sobą i determinacji w dążeniu do celów i realizacji marzeń. Naszym znakiem rozpoznawczym będzie edukacja artystyczna. Lokalni artyści sceny hip- hopowej w świetlicy stworzą mobilne studio nagrań, w którym dzieci i młodzież będzie rozwijać umiejętności językowe, muzyczne i artystyczne. W świetlicy damy możliwość korzystania z Internetu, ucząc jednocześnie naszych podopiecznych jak bezpiecznie poruszać się w sieci. Chcemy uczestniczyć w życiu kulturalnym Poznania, dlatego wzbogacimy naszą ofertę o wspólne wyjścia do kina, teatru.
W lokalu zasugerowanym przez Władze Miasta Poznania stworzymy mobilne studio nagrań, ściany wewnątrz świetlicy wspólnie z podopiecznymi stworzą artyści hip-hopowi. „Jeżyca” zapewni bezpieczeństwo i opiekę, ale będzie także miejscem ciekawym, przyciągającym swoją ofertą dzieci i młodzież z całych Jeżyc. Zajęcia będą całkowicie bezpłatne i otwarte dla wszystkich chętnych. cia będą całkowicie bezpłatne i otwarte dla wszystkich chętnych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań,Jeżyce

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokal zasugerowany przez Władze Miasta Poznania na terenie poznańskich Jeżyc
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat oraz ich rodzice i opiekunowie, którym zapewnimy wsparcie w działaniach opiekuńczych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Stare Jeżyce są wyjątkowym punktem na mapie Poznania. Łączą w sobie tradycję, historię, ukazują piękno zabytkowych skwerów i kamienic. Jest to także miejsce, w którym dzieci i młodzież z okolicznych szkół podstawowych i gimnazjów,w godzinach popołudniowych poszukuje atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu. „Jeżyca” chce być takim miejscem, pełniąc także funkcję wychowawczą. Na Jeżycach brakuje świetlic, gdyż te szkolne kończą swoją pracę o godz. 16. Nasza oferta przewiduje działanie „Jeżycy” do godz. 19. Dzieci nie postrzegają świetlic jako miejsc atrakcyjnych, sprzyjających twórczym form spędzania wolnego czasu. Jesteśmy rodowitymi mieszkańcami Jeżyc. Znamy problemy tej dzielnicy i wiemy, jakie są potrzeby ich najmłodszych mieszkańców. Jedną z najpilniejszych potrzeb jest zapewnienie dzieciom i młodzieży twórczych i bezpłatnych form spędzania wolnego czasu. My zapewnimy wszechstronny rozwój dzieci i młodzież.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup materiałów dydaktycznych (stoliki, sofy, komputery, pomoce szkole, wyposażenie kuchni oraz łazienek, tablica interaktywna) 25000
zatrudnienie 3 pedagogów=5x5x52x195 zł. 253500
zatrudnienie 2 artystów: 1x2x52x130 zł. 13520
koszty eksploatacji lokalu (gaz, prąd, woda, media) 4800
SUMA: 296820
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Gabinet Prezydenta
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 296820 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 296820 PLN
Zespół Obradował w składzie S.Stec, K.Kubis
 
 
Wydział Kultury
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Marcin Halicki, Ewa Łowżył, Grzegorz Pakulski, Filip Schmidt, Aleksandra Sołtysiak-Łuczak
 
 

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.