Wybieg dla psów na Os. Świerczewo


Kategoria
Wilda
Nazwa projektu
Wybieg dla psów na Os. Świerczewo
Opis projektu

Wybieg dla psów na Os. Świerczewo - obiekt taki jak już funkcjonujące w innych częściach Poznania np. wybieg na ulicy Browarnej lub przy Lasku Marcelińskim. https://www.facebook.com/wybiegidlapsow?pnref=story Ogrodzony teren umożliwiający bezpieczne spuszczenie psów ze smyczy i ich wzajemną integrację i socjalizację; wyposażony w urządzenia do ćwiczeń (jak np. na Marcelinie), ławki, miejsce chroniące przed deszczem, psią toaletę i oświetlony.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Os. Świerczewo rejon ulic Kwiatkowskiego i Kołłątaja lub w pobliżu ul. Westerplatte - są to miejsca gdzie mieszkańcy Świerczewa najchętniej spacerują z psami

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ewentualnie inne umiejscowienie wybiegu w uzgodnieniu z Rada Osiedla w zależności od struktury własności gruntów
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy osiedla - zwiększy się bezpieczeństwo na osiedlu gdyż właściciele nie będą spuszczali psów w miejscach do tego nieprzeznaczonych jak boiska sportowe lub place zabaw; właściciele psów zamieszkujący na terenie osiedla
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Dotychczas aby stworzyć psom możliwość socjalizacji i bezpiecznej zabawy trzeba przemieszczać się na odległe wybiegi w Lasku Marcelińskim lub w Luboniu korzystając z samochodu lub komunikacji miejskiej - wybieg blisko domu staje się stałym elementem codziennego spaceru (wpływa to na kondycję i zdrowie a także zrównoważenie psychiczne psów zamieszkujących osiedle - mniej agresji, mniej denerwującego ujadania); mieszkańcy osiedla integrują się i poznają wzajemnie, tworzą bliższe relacje co sprzyja bezpieczeństwu i komfortowi życia :-)
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Ogrodzenie z siatki i drewnianych slupów,furtki, ławki, urządzenia do ćwiczeń dla psów, wiata, psia toaleta, kosze na śmieci, oświetlenie 50000
SUMA: 50000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
sprzątanie, energia elektryczna 2000
SUMA: 2000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 50000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 2000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 52000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Wszyscy członkowie Rady Osiedla Świerczewa: Anna Matusewicz-Potocka, Anna Bartoszewicz-Sarna, Błażej Szymański, Dawid Abramowicz, Hanka Gadzińka, Jan Sulanowski, Katarzyna Pampuch, Marcin Maćkowiak, Maria Pajtasz, Marian Dyczkowski, Mirosław Woźniak, Przemysław Marciniak, Roman Koszuta, Tomasz Wierzbicki, Tymoteusz Śmieszek
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.