Parking nad jeziorem Rusałka


Kategoria
Jeżyce
Nazwa projektu
Parking nad jeziorem Rusałka
Opis projektu

Utworzenie miejsca parkingowego na 30 samochodów nad jeziorem Rusałka w południowo-wschodniej jego części z wjazdem od ul. Botanicznej bezpośrednio za wiaduktem. Prace będą wymagały utwardzenia drogi dojazdowej i placu pod miejsce parkowania samochodów. Działania nie wymagają wycinki drzew, jedynie wyrównania i utwardzenia terenu. Analogiczny parking istnieje obecnie przy plaży miejskiej nad jez. Rusałka.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Botaniczna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Bezpośrednio za wiaduktem kolejowym nad jeziorem Rusałka od ul. Botanicznej.
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy Miasta Poznania, turyści, wędkarze
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Brakuje miejsc parkingowych dla osób korzystających z jez. Rusałka od strony południowej jeziora. Parking byłby wykorzystywany zarówno przez mieszkańców miasta, turystów jak i wędkarzy, którzy organizują zawody wędkarskie nad akwenem.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
utwardzenie drogi - 12000,00 zł utwardzenie placu - 30000,00 zł wyrównanie terenu - 5000,00 zł oznakowanie - 3000,00 zł 50000
SUMA: 50000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Obowiązujący MPZP nie przewiduje lokowania parkingu na południowej stronie Jeziora Rusałka. Tunel przy ul. Botanicznej posiada parametry tylko dla ruchu pieszego i rowerowego. Nie ma możliwości poprowadzenia tam ruchu samochodowego.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zakład Lasów Poznańskich
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Projekt jest niemożliwy do realizacji, ze względu na planowany dojazd do parkingu poprzez tunel pod ul. św. Wawrzyńca. W/w tunel dostosowany jest jedynie do ruchu pieszego i rowerowego. Skierowanie tam ruchu samochodowego ze względu na niedostosowanie tunelu jest niemożliwe, stanowiłoby także znaczne niebezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów.
Zespół Obradował w składzie Rada Osiedla Ogrody
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.