Tunel pod drogą 92 (ul.Lutycka w Poznaniu) jako element kultowego szlaku pomiędzy jeziorem Rusałka a Jeziorem Strzeszyńskim


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Tunel pod drogą 92 (ul.Lutycka w Poznaniu) jako element kultowego szlaku pomiędzy jeziorem Rusałka a Jeziorem Strzeszyńskim
Opis projektu

Przedsięwzięcie jest podejmowane od bardzo wielu lat. Jego zrealizowanie jest nadal bardzo ważne, jest mądre. Po prostu dla bezpieczeństwa poznaniaków i Poznaniaków (także innych) bardzo celowe jest wykonanie tunelu (choć wcześniej inicjowano kładkę, ale za poradą ZDM zmieniono inicjatywę na tunel), pozwoli na rozwój możliwości tak ważnych dla mieszkańców miejsc publicznych. Ewentualna późniejsza przebudowa drogi (były plany rozbudowy do dwóch jezdni) nie będzie utrudniona tunelem, wręcz będzie w pełni możliwe dołożenie dalszej części tunelu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Droga92 w ciągu ul.Lutyckiej w obrębie przecięcia ze szlakiem łączącym Rusałkę i Strzeszynek.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Miejsce niebezpieczne w zakresie brd.
Potencjalni odbiorcy projektu
Z normalnego standardowego w świecie rozwiązania dla użytkowników dróg skorzystają absolutnie wszyscy dbający o zdrowie i ceniący życie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zbudowanie tunelu będzie służyć wszystkim. W miejscu przecinania się szlaku pomiędzy Rusałką a Strzeszynkiem było już stanowczo za dużo wypadków, w tym śmiertelnych. Separacja pieszych i rowerzystów od ruchu pojazdów jest w świecie standardem i służy ludziom. W dołączonych pismach inicjujących przedsięwzięcie uzasadnienie jest pełniejsze.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt wykonania tunelu (wraz z konserwacją i i montażem (technologia Viacon RYDZYNA) to rząd wielkości 170 tys. zł (wariant szerszego tunelu) lub rząd 130 tys. zł (tunel węższy). Pozostałe prace: projekt, krótkotrwałe wyłączenie drogi z użytkowania, roboty geodezyjne, roboty ziemne, zasypki, umocnienia skarp, odtworzenie drogi, zwyczajowo stanowią około trzykrotność lub dwukrotność kosztu wykonania samego tunelu, czyli przedsięwzięcie może mieć łączną wartość nieprzekraczającą 500 tys. zł lub nieco mniej zależnie od wybranego wariantu (szerszy lub węższy) tunelu; wg szacunków udziału tunelu w kosztach całego przedsięwzięcia może mieć także wartość rzędu 350 tys. zł. RAZEM: rząd 400 tys. zł Ewentualna wersja kładki może mieć porównywalny koszt, aczkolwiek ze wskazaniem na wyższy o ok. 30% (konstrukcja droższa). 400000
SUMA: 400000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
W zasadzie nie, a jeśli to normalne porządkowe wynikające z obowiązków zarządcy drogi. 1
SUMA: 1
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
wniosek2016 e-mailem budzet obywartelski 2016a.eml
wniosek 2015 Lutycka tunel w n i o s e k2015.pdf
tunel szerszy Lutyckatunelszerszy.pdf
tunel wezszy Lutyckatunelwezszy.pdf
historia starepisma 2013maj13.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Koszt budowy tunelu o normatywnym, a przy tym wygodnym i bezpiecznym spadku wraz z oświetleniem przekraczałby 2 mln zł.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Treść odwołania: No cóż, pięknie, ze tak dużo obywateli chce ulepszać miasto. Mógłbym zwrócić uwagę na pewne nielogiczne opinie kwalifikujące niektóre projekty do ciągu dalszego, a kilka jest, np. wybieg dla psów. Opinia o dużo większym koszcie jako powodzie do odrzucenia projektu jest mało prawdziwa. Koszt ustalany był w konsultacji z dostawcami rur tzw.Rydzyna, nie wszędzie musi być oświetlenie, itp. ZDM (pewnie główny opiniujący) nie rozumie od lat, iż brd jest bardzo ważne, super ważne jest bezpieczeństwo obywateli. Tunel służyłby wielu poznaniakom i Poznaniakom, innym także, dzieciom i młodzieży tez. A rady osiedli, samorządowcy, nie są za? Kolejny raz odrzucając mądry projekt nie czynimy kroku do przodu, zostajemy w tyle za światem. Zrealizowanie projektu byłoby przełomem w zakresie brd, bardzo potrzebnym w naszym kraju. Może jeszcze coś dopiszę.
Odpowiedź do odwołania
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Wnioskodawca przyjął do wiadomości konieczność działania zgodnie z Projektem przebudowy Węzła Koszalińska i Węzła Wola, których realizację Miasto ma w planach. Po wykonaniu projektu i uzgodnień będzie możliwa realizacja zadania. Negatywna rekomendacja jest decyzją ostateczną podjętą przez Zastępcę Prezydenta Pana Macieja Wudarskiego.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka, Marek Wierzbicki.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.