Z widokiem na Szachty, Luboń i Poznań – budowa drewnianej wieży widokowej na Szachtach, zagospodarowanie terenu


Kategoria
Wilda
Nazwa projektu
Z widokiem na Szachty, Luboń i Poznań – budowa drewnianej wieży widokowej na Szachtach, zagospodarowanie terenu
Opis projektu

Celem projektu jest budowa na Szachtach drewnianej wieży widokowej o wysokości 20 - 25 m. Z tarasu widokowego, zlokalizowanego na jej szczycie, rozpościerałby się widok na Szachty oraz także Luboń, Świerczewo i najwyższe budynki w Poznaniu. Podobna konstrukcja znajduje się m. in. w Mosinie i cieszy się sporym zainteresowaniem. Warto stworzyć podobną atrakcję w Poznaniu. Wieża oraz teren byłyby monitorowane kamerą miejskiego monitoringu. Ponadto projekt obejmuje zagospodarowanie terenu koło wieży: budowa alejek spacerowych dla pieszych, parkingu na ok. 20 samochodów, stojaków rowerowych oraz wykonanie tablic dla ścieżki edukacyjnej i 3 kręgów na ogniska. Teren na rozpalenie ogniska czy grilla byłby utwardzony za pomocą kamieni oraz wydzielony z przestrzeni alejkami w celu wyeliminowania możliwości zaprószenia ognia. Ścieżka edukacyjna będzie przedstawiała "mieszkańców" Szacht oraz historię od czasów wydobywania gliny na tym obszarze.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szachty, rejon ul. Kocha/Witaszka (wschodni brzeg Stawu Edy)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren położony w południowo-zachodniej części Poznania, na tzw. Szachtach w dolinie Strumienia Junikowskiego. Terem znajduje się pod opieką Zarządu Zieleni Miejskiej. Na etapie projektu należy określić dokładną lokalizację wieży, na podstawie konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz zbadaniem za pomocą dronu spodziewanego widoku z wieży. Możliwość przesunięcia konstrukcji do 200 m w kierunku południowym.
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy południowo-zachodnich dzielnic Poznania, mieszkańcy Lubonia
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W Poznaniu brakuje wież widokowych, z których rozpościerałby się widok na miasto. Uważam, że wieża stanie się duża atrakcją dla okolicy oraz pozwoli mieszkańcom Poznania jeszcze bardziej poznać piękno Szacht, dzięki czemu wzrośnie w mieszkańcach poczucie konieczności dbania o zieleń w mieście. Podobna konstrukcja w Mosinie cieszy się dużym zainteresowaniem.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
alejki piesze (grysowe) 45000
parking (nawierzchnia z tłucznia) 45000
wieża widokowa o wysokości 20-25 m 300000
monitoring terenu i wieży 50000
miejsca na ognisko oraz grilla 30000
ścieżka edukacyjna - tablice 25000
SUMA: 495000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
koszty konserwacji wieży, utrzymanie porządku 5000
SUMA: 5000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Szachty - propozycja zagospodarowania terenu Szachty - Plan Zagospodarowania.pdf
Przykładowa wieża - gmina Krzymów Krzymow.JPG
Widok na Szachty z samolotu zsamolotu.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 495000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 5000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 500000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Wszyscy członkowie Rady Osiedla Świerczewa: Anna Matusewicz-Potocka, Anna Bartoszewicz-Sarna, Błażej Szymański, Dawid Abramowicz, Hanka Gadzińka, Jan Sulanowski, Katarzyna Pampuch, Marcin Maćkowiak, Maria Pajtasz, Marian Dyczkowski, Mirosław Woźniak, Przemysław Marciniak, Roman Koszuta, Tomasz Wierzbicki, Tymoteusz Śmieszek
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.